Принтиране

Отмяна на заповед за уволнение от страна на работодателя

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Има ли право работодателят да отмени заповедта за уволнение на негов работник или служител?“