Принтиране

Отлагане ползването на платения годишен отпуск за следващата година

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Докога трябва да се използва платеният годишен отпуск? Има ли възможност да отложа ползването на платения си отпуск от 2022 г. за новата година, а също така има ли право работодателят да отложи ползването на платения ми годишен отпуск?“