Принтиране

Отговорност на работодателя за причинени вреди на негов бивш работник или служител по чл. 226 КТ

Автор: Мариана Василева,
Разпоредбата на чл. 226 от Кодекса на труда (КТ) предвижда няколко различни хипотези, при наличието на които работникът или служителят може да ангажира отговорността на своя работодател за причинена вреда.