Принтиране

Още едно мнение относно Тълкувателно решение № 5 от 26 октомври 2021 г. на Върховния касационен съд

Автор: Васил Мръчков,
Въпросите, по които е искано, допуснато и постановено Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по чл. 124, ал. 1, т. 1 и чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), са формулирани, както следва: