Принтиране

Остава ли колективното преговаряне механизъм за подобряване на условията на труд на работниците и служителите, след промените в Кодекса на труда от декември 2020 година?

Автор: Андрей Александров,
Промените в Кодекса на труда от декември 2020 г. предизвикаха широк обществен интерес и дадоха повод за разгорещени дебати. Те бяха отразени и в българската правна периодика, включително на страниците на списание „Труд и право“.