- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите, които трябва да участват в подбора

Преглед на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година