Принтиране

Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите, които трябва да участват в подбора

Автор: Марио Първанов,
Преглед на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година