Принтиране

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ и подбор по чл. 329 КТ

Автор: Марио Първанов,
Най-често до съдебно разрешаване на трудови спорове се стига при прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328 от Кодекса на труда (КТ).