- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ

Най-често до съдебно разрешаване на трудови спорове се стига при прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328 от Кодекса на труда (КТ).