Принтиране

Определяне на почивките в рамките на работния ден, и на междудневната и седмичната почивка

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Моля да разясните, какви почивки се полагат в рамките на работния ден, и каква е междудневната и седмичната почивка?“