Принтиране

Ограничения за сключване на трудов договор за външно съвместителство

Автор: Лариса Тодорова,
Трудовият договор за външно съвместителство е договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател, който се сключва на основание чл. 111 от Кодекса на труда (КТ).