Принтиране

Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Тодор Капитанов
„Предстои прекратяване на трудовото ми правоотношение и бих желал да разбера, как следва да бъде оформена трудовата ми книжка и съответно какво следва да предприема, ако тя бъде изгубена?“