Принтиране

Очаквани промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със сумираното отчитане на работното време и режимите „за дежурство“ и „на разположение“, уредени в КТ

Автор: Чавдар Христов,
Последните изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ - ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) предложиха две промени в работното време, които влязоха в сила от 01.01.2021 г., но все още не могат да се прилагат в практиката на законно основание.