Принтиране

Общи условия за достъп до пазара на труда в България на чужденци – граждани на трети държави

Автор: Тодор Капитанов,
„Може ли да ми разясните, какви са общите условия за достъп до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави, на територията на Република България?“