- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от Кодекса на труда

При тези основания трудовото правоотношение се прекратява, без да се дължи предизвестие, защото се извършва не само по волята на една от страните, както е при другите основания, а следва от съгласуваната им воля – в момента на прекратяването на трудовия договор (чл. 325, ал. 1, т. 1) или още при неговото сключване (т. 3-5), или изразяват юридически събития или други обстоятелства, които правят неизбежно и за двете страни прекратяването.