Принтиране

Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от Кодекса на труда

Автор: Марио Първанов,
При тези основания трудовото правоотношение се прекратява, без да се дължи предизвестие, защото се извършва не само по волята на една от страните, както е при другите основания, а следва от съгласуваната им воля - в момента на прекратяването на трудовия договор (чл. 325, ал. 1, т. 1) или още при неговото сключване (т. 3-5), или изразяват юридически събития или други обстоятелства, които правят неизбежно и за двете страни прекратяването.