Принтиране

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Автор: Мариана Василева,
Съгласно разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.