Принтиране

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Предстои прекратяване на трудовото ми правоотношение, но имам отпуска, която още не съм използвал. Има ли задължение работодателят да ми заплати дните от платения годишен отпуск, които не съм използвал, или мога да ги прехвърля за ползване при следващия ми работодател?“