Принтиране

Някои проблемни въпроси на прекратяването на трудовите правоотношения в условията на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Автор: Андрей Александров
На 13.03.2022 г. ще се навършат две пълни години от обявяването на извънредно положение в Република България, а по-късно - и извънредна епидемична обстановка, обусловени от пандемията от COVID-19.