Принтиране

Новите права на работника и служителя, предоставени с цел съвместяване на трудовите и семейните задължения

Автор: Милеслава Богданова-Мишева,
Съществената част от измененията в Кодекса на труда (КТ), в сила от 01.08.2022 г., могат да бъдат подведени под общата идея за осигуряване на баланс между личния и професионалния живот на работниците и служителите.