Принтиране

Нови примери за ненужно увеличаване на административната тежест за работодателите

Автор: Андрей Александров,
Обосновани ли бяха промените в Наредба № 5 от 29.12.2002 г., в сила от 01.03.2021 г.?