- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови права на работниците и служителите с „европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в социалната сфера

В последните месеци стана особено актуална темата за т.нар. „право на изключване“ или „откъсване“ от работата („right to disconnect“) като основно трудово право в дигиталната епоха.