Принтиране

Нови права на работниците и служителите с „европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в социалната сфера

Автор: Андрей Александров,
В последните месеци стана особено актуална темата за т.нар. „право на изключване“ или „откъсване“ от работата („right to disconnect“) като основно трудово право в дигиталната епоха.