Принтиране

Нови моменти при изплащането на трудовото възнаграждение, след последните промени в Кодекса на труда от 1 август 2023 година

Автор: Мариана Василева
С § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.) е направена промяна в Кодекса на труда (КТ) по отношение на начина на изплащане на трудовото възнаграждение.