- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Необходими условия за ползване на редовен и допълнителен платен годишен отпуск

В Кодекса на труда са регламентирани два основни вида платен годишен отпуск – редовен (чл. 155 КТ) и допълнителен (чл. 156 КТ).