Принтиране

Намаляване размера на трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: Бихте ли разяснили, какво предвижда законодателството относно намаляването размера на трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя? Има ли право работодателят да намали заплатата само със заповед?