- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли работодателят едностранно да прекрати ползването на платен годишен отпуск на работника

„Има ли право работодателят да прекрати ползването на разрешения ми платен годишен отпуск, и какви са начините за прекъсване на този вид отпуск?“