- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Коментар на Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС

На 01.02.2021 г. беше обявено ново тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) – Търкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС.