Принтиране

Коментар на Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС

Автор: Марио Първанов,
На 01.02.2021 г. беше обявено ново тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) - Търкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС.