Принтиране

Командироване с устна заповед

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Поради спецификите на нашата дейност (поддръжка на оборудване при различни клиенти в страната) не винаги е възможно да командироваме съответния служител с писмена заповед.