- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Колко заплати дължи работодателят при прекратяване на трудов договор срещу обезщетение

„Предлагат ми да прекратя трудовото си правоотношение с работодателя срещу уговорено обезщетение на основание чл. 331 от Кодекса на труда. Колко заплати мога да получа като обезщетение в този случай?“