Принтиране

Кодексът на труда различава по форма и съдържание протокола от извършена проверка и предписанието, въз основа на констатации от извършена проверка от органите на инспекцията по труда

Автор: Чавдар Христов
ВЪПРОС: Произвеждам и впоследствие преработвам и продавам (като регистрирано ЕООД) селскостопанска продукция от свой собствен селски имот - земеделски земи и лозе.