Принтиране

Какво трябва да съобразят работодателите, във връзка с прилагането от 4 май 2023 година на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Автор: Андрей Александров,
В следващите редове ще бъдат синтезирани по-важните нови правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/‌1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/‌17 от 26.11.2019 г.), изменена с Регламент (ЕС) 2020/‌1503 на Европейския парламент и на Съвета от 07.10.2020 г.