- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система

Когато се предприемат неотложни действия, те не винаги са достатъчно добре обмислени и след време могат да се окажат неправилни. Тази констатация е еднакво относима към всяка човешка дейност, в това число и нормотворческата.