Принтиране

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система

Автор: Андрей Александров,
Когато се предприемат неотложни действия, те не винаги са достатъчно добре обмислени и след време могат да се окажат неправилни. Тази констатация е еднакво относима към всяка човешка дейност, в това число и нормотворческата.