Принтиране

Какво предвиждат последните промени в Наредбата за командировките в страната от края на март 2023 година

Автор: Лариса Тодорова,
В края на март тази година бяха приети промени в Наредбата за командировките в страната, извършени посредством Постановление № 44 на Министерския съвет от 22 март 2023 г. и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, извършени съответно посредством Постановление № 45 от 22 март 2023 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 24.03.2023 г.).