- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво (не) можете да направите, ако сте родител на дете под карантина

Правен коментар и практически указания на МТСП През последните години обществото ни се сблъска с немалко икономически, политически, а вече и с непознатата доскоро „епидемична“ криза. За преодоляване на негативните им последици са търсени различни законови механизми, което предполага натрупването на известен опит у законодателя за реакция в кризисна ситуация. Затова е най-малкото озадачаваща обърканата […]