- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какви изисквания могат да се въвеждат по отношение на външния вид на работниците и служителите

По темата за облеклото и цялостната визия на работното място могат да се изложат различни гледни точки и да се наведат противоречиви аргументи.