Принтиране

Какви документи има право да съхранява работодателят в трудовите досиета

Автор: Тодор Капитанов,
Моля да ми разясните, какви документи има право да събира и да съхранява работодателят в трудовите досиета на работниците?