Принтиране

Какви документи е задължен да издава работодателят на своите работници и служители

Автор: Лариса Тодорова,
Работодателят е длъжен в законоустановения срок да издава на работника или служителя следните документи: