- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Каква е максималната продължителност на времето на задължението за дежурство или за разположение на работодателя

„Работодателят ми е установил задължение на работниците и служителите да дежурят или да бъдат на разположение през определено време от денонощието. Каква е максималната продължителност на времето на задължение за разположение на работодателя?“