- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите

В последните месеци много работодатели се сблъскаха с едно сериозно предизвикателство пред стремежа да изпълняват стриктно всички законови задължения и да ограничат рисковете от налагане на санкции.