- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изменение на трудовото правоотношение

„Работодателят през определено време ми възлага за изпълнение различни задачи на различни места, извън уговореното в трудовия ми договор с него. Има ли право той едностранно да изменя трудовото ми правоотношение?“