Принтиране

Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Автор: Андрей Александров,
Напоследък съдилищата се сблъскват с някои нови трудовоправни проблеми, резултат най-вече от законодателните изменения и практиката по прилагането им в периода на извънредното положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка, обявени с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID-19).