Принтиране

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя

Автор: Марио Първанов,
През 2020 г. няма колебания в практиката на Върховния касационен съд (ВКС) относно прилагането на посочените институти на трудовото право.