Принтиране

Допустимо ли е работодателят да обработва лични данни на трети за трудовото правоотношение лица

Автор: Андрей Александров
Всеки работодател по необходимост се явява и администратор на лични данни на неговите работници и служители.