Принтиране

Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат

Автор: Мариана Василева,
Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпването му на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Част от документите могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи.