- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Дисциплинарна отговорност

През 2020 година практиката на Върховния касационен съд (ВКС) е последователна по някои от основните спорни въпроси на дисциплинарната отговорност.