Принтиране

Дисциплинарна отговорност

Автор: Марио Първанов,
През 2020 година практиката на Върховния касационен съд (ВКС) е последователна по някои от основните спорни въпроси на дисциплинарната отговорност.