Принтиране

Дисциплинарна отговорност

Автор: Марио Първанов,
Според разпоредбата на чл. 186 от Кодекса на труда (КТ) виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.